UMOWA NA KORZYSTANIE Z USŁUG CYFROWYCH THE SIMS™ 3 STORE
Ostatnia aktualizacja: 24 sierpień 2011
1. Zakres Umowy. Niniejsza Umowa („Umowa”) dotyczy zakupu oraz używania SimPoints oraz dowolnych naszych produktów i usług, które umożliwiają zakup lub używanie SimPoints („Usługi Sieciowe The Sims™”). Jeśli jesteś rezydentem Stanów Zjednoczonych, Kanady lub Japonii, niniejsza Umowa zawierana jest między Tobą a Electronic Arts Inc. Jeśli jesteś rezydentem innego kraju, wówczas niniejsza Umowa zawierana jest między Tobą a EA Swiss Sàrl. Poniżej znajdują się informacje kontaktowe dotyczące Electronic Arts Inc. oraz EA Swiss Sàrl.W niniejszej Umowie określenie „Ty” oznacza Użytkownika; a określenia „EA”, „my”, „nas” i „nasze” oznaczają Electronic Arts Inc., albo EA Swiss Sàrl, cokolwiek ma zastosowanie. Niniejsza Umowa stanowi uzupełnienie Warunków korzystania z usług EA, które Użytkownik przyjął podczas zakładania konta EA na naszych stronach. Warunki korzystania z usług EA zamieszczone są tutaj do wglądu. Warunki korzystania z usług EA można znaleźć na dole wszystkich utrzymywanych przez EA stron internetowych albo wpisując adres „terms.ea.com” w przeglądarce.W przypadku wystąpienia niespójności między Warunkami korzystania z usług EA oraz niniejszą Umową, warunki niniejszej Umowy dotyczą używania punktów SimPoints oraz The Sims™ 3 Store przez Użytkownika. Zaznaczając pole wyboru „Przyjmuję” poniżej, udzielasz zgody na to, aby korzystanie z punktów SimPoints, strony The Sims™ 3 Store oraz wszelkich powiązanych materiałów podlegało warunkom niniejszej Umowy.
2. Zmiany warunków. W dowolnym czasie możemy dokonać zmiany niniejszej Umowy i zmiany te będą stosowały się do wszystkich następnych zakupów SimPoints oraz następnych upoważnień do zawartości otrzymanej z użyciem SimPoints. Po dokonaniu zmian, zaktualizujemy datę „Ostatnia aktualizacja”, widoczną powyżej. Dokonując każdego zakupu SimPoints wyrażasz zgodę na przejrzenie warunków niniejszej Umowy. Jeśli nie akceptujesz zmian, zaniechaj używania Usług Sieciowych The Sims™.
3. Rejestracja gry The Sims™ 3. Aby móc używać The Sims™ 3 Store, musisz mieć konto EA oraz zarejestrowaną kopię gry The Sims™ 3. Używanie i rejestracja gry The Sims™ 3 objęte są warunkami licencji użytkownika, powiązanej z Oprogramowaniem.
4. Licencja na SimPoints. SimPoints mogą być kupowane w The Sims™ 3 Store. Możemy także nagradzać SimPoints w związku z wydarzeniami promocyjnymi. Zakupując SimPoints, nabywasz ograniczoną licencję na dostęp do i wybór zawartości, którą wyraźnie udostępniamy w The Sims™ 3 Store („Zawartość The Sims™ 3”).SimPoints nie mają wartości monetarnej, ani nie zastępują waluty lub majątku dowolnego rodzaju. SimPoints mogą być wymieniane wyłącznie na zawartość The Sims™ 3 w The Sims™ 3 Store albo użyte w The Sims™ 2 Store (na warunkach umowy Użytkownika The Sims™ 2 Store). SimPoints nie mogą być sprzedawane ani przekazywane i nie mogą być wymieniane na gotówkę albo dowolne inne towary lub usługi. SimPoints nie podlegają refundacji; nie nabywasz prawa do refundacji dowolnych niewykorzystanych SimPoints.Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, udzielona Użytkownikowi licencja na SimPoints współistnieje z prawami Użytkownika do korzystania z konta EA. Termin licencji na SimPoints rozpoczyna się z momentem ich zakupienia oraz, zgodnie z niniejszą Umową, dobiega końca w dniu, w którym EA dokona anulowania konta Użytkownika, jego zawieszenia lub usunięcia, albo SimPoints Użytkownika zostaną wymienione zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 13 oraz 14 niniejszej Umowy.
5. Przebieg zakupu. W celu zakupu punktów SimPoints, (i) wykonuj instrukcje podawane na The Sims™ 3 Store; (ii) zaloguj się na swoim koncie EA (albo stwórz konto EA i zarejestruj grę, po czym się zaloguj); (iii) podaj informacje o płatności; oraz (iv) potwierdź szczegóły dotyczące zakupu oraz potwierdź przeczytanie i przyjęcie niniejszej Umowy na korzystanie z usług cyfrowych The Sims™ 3 Store. Otrzymasz wówczas od nas e-mail z potwierdzeniem zakupu.Możesz dodawać, usuwać lub edytować szczegóły konta, wybierając opcję „Moje konto w Store” albo podobny odnośnik na stronie www.thesims3.com. Złożenie zamówienia zobowiązuje Cię tylko do zakupu SimPoints po cenie i według warunków wymienionych w zamówieniu. Kopię zapisów dotyczących złożonego zamówienia można uzyskać w e-mailu potwierdzenia, otrzymanym po dokonaniu zakupu.
6. Ceny. Cena do zapłaty przez Użytkownika (dalej określana jako „Cena”) to cena wskazana w e-mailu z potwierdzeniem zakupu, który wysłaliśmy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny i podanych specyfikacji w odniesieniu do dowolnych naszych produktów lub usług.Jeśli cena lub specyfikacje opublikowane na stosownej stronie internetowej dowolnych produktów lub usług są niewłaściwe w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia na te produkty lub usługi, wówczas: (i) skontaktujemy się z Użytkownikiem, wysyłając e-mail z prawidłową ceną i specyfikacjami; oraz (ii) poprosimy o potwierdzenie chęci zakupienia stosownych produktów lub usług z prawidłową ceną i specyfikacjami.Jeśli ma to zastosowanie, podamy także okres ważności oferty lub ceny. Jeśli Użytkownik nie zdecyduje się przeprowadzić zakupu z prawidłową ceną lub specyfikacjami produktu, zapewnimy zwrot pełnej już zapłaconej sumy przez Użytkownika. Wszelkie zwroty będą realizowane w walucie, w której dokonano transakcji. EA nie ponosi odpowiedzialności za zmiany kursów wymiany walut oraz opłaty manipulacyjne narzucone przez wykonawcę usługi.
7. Płatność i podatki. Możesz płacić za SimPoints za pomocą karty kredytowej lub używając alternatywnych sposobów płatności, które określamy na The Sims™ 3 Store. Zakupując SimPoints wyrażasz zgodę na opłacenie odpowiednich podatków, które EA wiąże z zakupem. Karty kredytowe: Jeśli płacisz za SimPoints kartą kredytową, musisz podać informacje o swojej karcie kredytowej podczas składania zamówienia.Twoja karta kredytowa zostanie obciążona, gdy wyślemy nasz e-mail z potwierdzeniem. Nie dostarczymy żadnych produktów ani usług, dopóki nie otrzymamy uwierzytelnienia podmiotu wystawiającego kartę do pobrania płatności. Alternatywne metody płatności: Jeśli zdecydujesz się wykorzystać alternatywne sposoby płatności, będą Cię obowiązywały warunki świadczenia usług wykonawcy usługi.Może być wymagane stworzenie konta u dostawcy alternatywnego oraz przekazanie temu dostawcy informacji o Twoim koncie bankowym albo karcie kredytowej. Karty gotówkowe: Jeśli na Twoim koncie EA znajdują się środki, ponieważ użyłeś(aś) karty gotówkowej EA w celu zakupu produktów na stronie EA, wówczas wymagana może być wymiana środków na koncie EA na SimPoints, zanim będzie możliwe dokonanie jakiekolwiek innej transakcji w Usługach Sieciowych The Sims™.Jeśli w Twoim miejscu zamieszkania wymagane jest opłacenie pewnych podatków, jest możliwe, że stan Twojego konta EA będzie niewystarczający do zakupienia pakietu punktów SimPoints, który wybierzesz. W takim przypadku nie będzie możliwe ukończenie transakcji i zostaniesz odesłany/a z powrotem na stronę zakupu, gdzie możesz dokonać innego wyboru.Na przykład, jeśli chcesz kupić pakiet 1000 punktów SimPoints za dziesięć dolarów, wykorzystując konto EA, na którym jest dokładnie dziesięć dolarów i musisz zapłacić podatek z tej transakcji państwu, oznacza to, że nie masz funduszy wystarczających na zakup 1000 punktów SimPoints.
8. Opłaty za transakcję dla wykonawców usług. Przyjmujesz na siebie odpowiedzialność za poniesienie wszelkich opłat dla wykonawców usług, niezbędnych do przeprowadzenia transakcji, włącznie ze wszelkimi opłatami za prowadzenie karty kredytowej oraz innymi kosztami nałożonymi przez wykonawcę usługi. Koszty związane z uzyskaniem dostępu do The Sims™ 3 Store i pobieraniem zawartości zależą od Twojego dostawcy usług sieciowych.Zapoznaj się z warunkami świadczenia usług swojego dostawcy Internetu. Jeśli euro nie jest obowiązującą walutą w Twoim kraju, a koszt punktów SimPoints wyrażony jest w euro, wówczas wykonawca usługi w tej transakcji dokona wymiany na obowiązującą w Twoim kraju walutę według aktualnego kursu. Wykonawca usługi może także obciążyć Cię kosztem operacji wymiany waluty.
9. Wykonanie Umowy. SimPoints staną się dostępne natychmiast po dokonaniu ich zakupu. Jeśli jesteś rezydentem Unii Europejskiej i zakupisz produkt lub usługę od EA, masz prawo wycofać się z zakupu w ciągu czternastu dni kalendarzowych, liczonych od daty zakupu (jest to określane jako „Okres namysłu”).Stracisz prawo do wycofania się, jeśli realizacja usług rozpocznie się przed zakończeniem Okresu namysłu. Zauważ, że jeśli kupujesz SimPoints u nas, wykonanie Umowy rozpocznie się natychmiast po potwierdzeniu zakupu. Ta Umowa dotyczy tylko stron związanych niniejszą Umową. Możesz mieć także inne prawa specyficzne dla danego systemu prawnego.
10. Użycie i wygaśnięcie punktów SimPoints. W terminie ważności licencji Użytkownik utrzymuje prawo do wymiany punktów SimPoints na wybraną zawartość The Sims™ 3. Nie udzielamy gwarancji, że określone obiekty będą oferowane w danej chwili. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaktualizowania zawartości The Sims™ 3 bez powiadamiania Użytkownika.Jeśli Użytkownik ma na koncie SimPoints, których nie użył przez dwadzieścia cztery (24) miesiące lub dłużej, ważność SimPoints Użytkownika wygaśnie, a jego konto może zostać anulowane. Gdy Użytkownik wymieni SimPoints na Zawartość The Sims™ 3, ta zawartość nie podlega zwrotowi, wymianie ani refundacji na SimPoints bądź na gotówkę albo inne towary lub usługi.
11. Zawartość The Sims™ 3. Pozyskując zawartość The Sims™ 3, Użytkownik otrzymuje ograniczoną licencję na używanie zawartości The Sims™ 3 do niehandlowych celów własnych w powiązaniu z grą The Sims™ 3. EA zastrzega wszystkie prawa i tytuły wobec zawartości The Sims™ 3 oraz wszelkie powiązane prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa wartości intelektualnej, jakie mają zastosowanie.Niniejsza Licencja jest ograniczona do praw wartości intelektualnej EA dotyczących zawartości The Sims™ 3 i nie obejmuje żadnych praw do innych patentów lub własności intelektualnej. Użytkownik nie może usuwać, modyfikować ani ukrywać żadnych oznaczeń, informacji o prawach autorskich ani innych informacji dotyczących praw własności intelektualnej w zawartości The Sims™ 3.
12. Dostępność SimPoints. SimPoints mogą być utrzymywane tylko na kontach EA należących do legalnych rezydentów krajów, w których dozwolony jest dostęp do i używanie Usług Sieciowych The Sims™. SimPoints mogą być kupowane lub pozyskiwane tylko od EA za pomocą środków, które udostępniamy na naszej stronie internetowej lub wyraźnie uwierzytelnionych w inny sposób. EA zastrzega prawo do odmówienia Użytkownikowi pozyskania SimPoints oraz EA zastrzega prawo do ograniczenia lub zablokowania wszelkich żądań pozyskania SimPoints z dowolnego powodu.
13. Anulowanie i zawieszenie. Możemy anulować lub zawiesić dostęp Użytkownika do SimPoints, Usług Sieciowych The Sims™ albo konta EA Użytkownika, z dowolnego powodu lub bez podania powodu, jeśli (a) Użytkownik nie spełnia warunków niniejszej Umowy bądź naszych Warunków korzystania z usług; albo (b) jeśli zachodzi podejrzenie nadużycia Usług Sieciowych The Sims™ lub innej nielegalnej działalności powiązanej z kontem EA zarejestrowanym przez Użytkownika bądź używanym przez niego.
14. Zakończenie usług. Użytkownik wyraża zgodę, aby EA mogło anulować dostępność SimPoints oraz Usług Sieciowych The Sims™ lub ich dowolnych funkcji, w dowolnym momencie, bez żadnych zobowiązań wobec Użytkownika. Jeśli zaprzestaniemy wspierania Usług Sieciowych The Sims™, powiadomimy o tym przynajmniej trzydzieści (30) dni przed zakończeniem usługi, umieszczając stosowny komunikat na stronie The Sims™ 3.
15. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. USŁUGI SIECIOWE THE SIMS™ ZAPEWNIANE SĄ W DANEJ POSTACI. EA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO USŁUG SIECIOWYCH THE SIMS™, ZAWARTOŚCI THE SIMS™ 3 LUB SIMPOINTS. W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, EA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOMNIEMANYCH, Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI RĘKOJMI, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.EA NIE GWARANTUJE, ŻE DZIAŁANIE USŁUG SIECIOWYCH THE SIMS™, KONT EA ALBO WSPIERAJĄCYCH JE SYSTEMÓW ORAZ STRON INTERNETOWYCH (ZBIORCZO OKREŚLANYCH JAKO „USŁUGI EA”) BĘDZIE WOLNE OD ZAKŁÓCEŃ LUB BŁĘDÓW, ŻE WSZELKIE ZAKŁÓCENIA W DZIAŁANIU USŁUG EA ZOSTANĄ USUNIĘTE ORAZ ŻE USŁUGI EA BĄDŹ SERWERY, KTÓRE UDOSTĘPNIAJĄ TE USŁUGI EA BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW ORAZ INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. W NIEKTÓRYCH KRAJACH OGRANICZENIE LUB ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI DOMYŚLNYCH LUB OGRANICZENIE USTAWOWYCH PRAW NABYWCY MOGĄ BYĆ ZABRONIONE. W ZWIĄZKU Z TYM POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.
16. Ograniczenie odpowiedzialności. EA ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W RAMACH DELIKTU (WŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM), ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ CZY DOWOLNEJ INNEJ ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, LUB ZAMIERZONE ORAZ WTÓRNE SZKODY W DOWOLNY SPOSÓB ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM (LUB NIEMOŻNOŚCIĄ DZIAŁANIA) USŁUG EA, PUNKTÓW SIMPOINTS ALBO ZAWARTOŚCI THE SIMS, NAWET JEŚLI EA ZOSTAŁO POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD.W ŻADNYM WYPADKU SUMA ODPOWIEDZIALNOŚCI EA ZWIĄZANA Z NINIEJSZĄ UMOWĄ NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ SUMY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA SIMPOINTS. POMIMO POWYŻSZEGO, EA ZRZEKA SIĘ W NINIEJSZEJ UMOWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROZMYŚLNE WPROWADZENIE W BŁĄD, ŚMIERĆ LUB USZKODZENIE CIAŁA WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA EA ORAZ WSZELKICH INNYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI Z WYJĄTKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI WYMAGANEJ PRZEZ STOSOWANE PRAWA. W NIEKTÓRYCH KRAJACH OGRANICZENIE LUB ZRZECZENIE SIĘ USTAWOWYCH PRAW NABYWCY MOGĄ BYĆ ZABRONIONE. W ZWIĄZKU Z TYM POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.
17. Zastrzeżenie praw. EA rezerwuje sobie prawo do podjęcia wszelkich dostępnych kroków prawnych i technicznych, włącznie z powiadomieniem organów ścigania w przypadku dowolnego pogwałcenia niniejszej Umowy bądź naszych Warunków korzystania z usług. Zaniechanie przez nas podjęcia takich kroków w każdym przypadku pogwałcenia niniejszej Umowy bądź Warunków korzystania z usług nie uchyla praw EA.
18. Potwierdzenie elektroniczne. Klikając na przycisku ‘kup’ (lub podobnym), służącym do złożenia zamówienia, Użytkownik potwierdza i zgadza się na dokonanie prawnie wiążącej transakcji. Użytkownik udziela zgody na: (i) użycie środków komunikacji elektronicznej do zawarcia umowy i złożenia zamówienia u nas; oraz (ii) elektroniczną dostawę not, regulaminów oraz zapisów transakcji rozpoczętych lub zakończonych przez Użytkownika za pośrednictwem Internetu. Użytkownik ma prawo wycofać tę zgodę, ale w takim przypadku my możemy anulować dostęp Użytkownika do naszych produktów i usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną jakichkolwiek zawiadomień, musisz zaprzestać korzystania z Usług Sieciowych The Sims™. Dopóki Użytkownik składa u nas zamówienia przez Internet, wyraża zgodę na dostęp niezbędnego oprogramowania i sprzętu do otrzymywania od nas elektronicznych zapisów w powiązaniu z transakcjami rozpoczętymi lub zakończonymi przez Użytkownika za pośrednictwem Internetu.
Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065. EA Swiss Sarl, Place du Molard 8, 1204, Geneva, Switzerland. The Sims jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Electronic Arts Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych państwach.